Όχι σκουπίδια όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές

Το τμήμα του προ-προνηπίου μας, μαθαίνει για την προστασία της θάλασσας.

Γι’αυτό προσέξτε όχι σκουπίδια όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές, για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας τη καθαρή θάλασσα κι αυτό το καλοκαίρι!!