Χρόνια πολλά Κώστα

Ο Κώστας μας έγινε 6!!!!!!

Να τον χαιρόμαστε, πολύχρονος να είναι, πάντα γελαστός και κάθε του στόχος πραγματικότητα. Καλή του πρόοδο!!!!!!

#birthdayatschool #themagiabillyfamily #magiabilly1980_2020