Το γουρουνάκι,χειροτεχνία μεταβρεφικού Μάγια-Μπίλλυ

Το μεταβρεφικο τμήμα μας μαθαίνει για τα ζώα του αγρού. Ένα απο αυτά, το γουρουνάκι!!

Χειροτεχνία με τη μέθοδο του σφουγγαριού σε συνδυασμό με διάφορα υλικά.

Δασκάλα τι είναι αυτό;;;;      Αυτο λέγεται φελλός!!