Ο γεωργός πάει στον αγρό

Η ομάδα του προ-νηπίου μας, ετοιμάζει το χωράφι και φυτεύει σιτάρι, ρύζι και καλαμπόκι. Καλή σοδειά να έχουμε!