Είμαστε κι εμείς εδώ…

Βρεφικό τμήμα, για τους περισσότερους μία στατική έννοια, για εμάς στο Μάγια Μπίλλυ, οι πρωταθλητές της κίνησης!

Παλαμίτσες σε χαρτί, είμαστε κι εμείς εδώ «φωνάζουν» τα βρεφάκια μας με τις δασκάλες τους!