Ας ανταλλάξουμε συναισθήματα

Σχολείο συναισθημάτων Μάγια Μπίλλυ. Χειροτεχνία της ομάδας του προ-προνηπίου για τα συναισθήματα.