Ένα βρεφικό μήλο

Τα παιδιά του βρεφικού μας, φτιάχνουν ένα μήλο! Κάποιοι άλλοι ξεκουράζονται!!