Το σχολείο

Μονάδα φροντίδας προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης

Βρεφικό 1-2 ετών

Προσαρμοζόμαστε στο πρόγραμμα που τηρεί το κάθε βρέφος στο σπίτι του, κάνοντας την ένταξη στο περιβάλλον του σχολείου όσο πιο εύκολη γίνεται. Το φαγητό μας είναι σπιτικό και επιδέχεται παρέμβαση για να έρθει στα μέτρα του παιδιού σας.

Μετά-βρεφικο 2-3 ετών

Στην ευαίσθητη μετά-βρεφικη ηλικία είναι βασικό για τα παιδιά να αισθάνονται σαν το σπίτι τους, απολαμβάνοντας πρώτης κατηγορίας φροντίδα. Μέσα από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες, χρήσιμες για τα επόμενα στάδια. Παράλληλα μαθαίνουν να είναι κοινωνικά και να έχουν υπομονή.

Προ-προνηπιακό 3-4 ετών

Τα παιδιά του προ-προνηπίου έρχονται σε γνωριμία με την προγραφή και τις προ-μαθηματικές έννοιες. Το δια-θεματικό τους βιβλίο προσφέρει τα κατάλληλα ερεθίσματα και τα εισάγει στο σύστημα εκπαίδευσης του σχολείου.
Μέσα από τα παιχνίδια μαθαίνουν να λειτουργούν ομαδικά και αρμονικά μεταξύ τους. Μαθαίνουν επίσης να είναι αυτόνομα και να εξερευνούν το περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Μονάδα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Προνηπιακό 4-5 ετών

Τα παιδιά "μας" , μέσα από βιβλία και δια θεματικές ενότητες, έχουν την πρώτη γνωριμία τους με την αλφάβητο και τους αριθμούς. Ακολουθώντας το καινούργιο σύστημα εκπαίδευσης εντάσσουμε και τα προνήπια μας στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Νηπιαγωγείο 5-6 ετών

Η εκπαίδευση των παιδιών ανατίθεται σε δασκάλες απόφοιτες Πανεπιστημίου οι οποίες έχουν στη διάθεσή τους σύγχρονο εποπτικό υλικό και σε συνδυασμό με τα βιβλία (Γραφής, Μαθηματικών, Συλλαβισμού και Δια-θεματικό) προετοιμάζουν τα παιδιά ώστε να αποκτήσουν τις γνωσιακές βάσεις για την εύκολη και ομαλή είσοδο τους στο Δημοτικό.

Η Αυλή

Τραπεζαρία και Μπάνιο