Χρόνια πολλά Χάρη

Ο Χάρης μας έγινε 5!!!!!

Να τα εκατοστήσει, πολύχρονος και χαρούμενος να είναι. Και κάθε του ευχή να πραγματοποιηθεί!!!!!

#lightningmcqueen #themagiabillyfamily #birthdayatschool