Χρόνια πολλά Στρατή

Ο Στρατής μας έγινε 4!!!!

Να τα εκατοστήσει, πολύχρονος να είναι. Πάντα χαρούμενος και γελαστός όπως σήμερα!!!!

#birthdayatschool #themagiabillyfamily #magiabilly1980_2020 #legofamily