40 χρόνια Μάγια Μπίλλυ

Μάγια Μπίλλυ 1980-2020

Ο κος Ηλίας παίρνει το απολυτήριο του, από τη δασκάλα του, στο προνήπιο το 1984.

Άγιος Δημήτριος-Ηλιούπολη