Χειροτεχνία Προνηπίου για την Υγιεινή Διατροφή

Τα προνηπιάκια μας, μαθαίνουν για τις υγιεινές και τις όχι και τόσο υγιεινές τροφές!

Το αποτέλεσμα υγιεινό φυσικά!