Χειροτεχνία νηπιαγωγείου Μάγια Μπίλλυ

Θεματική ενότητα «Η γή και οι άλλοι πλανήτες» και τα νηπιαγωγάκια μας κατεσκεύασαν απο ένα διαστημόπλοιο!!