Χειροτεχνία Βρεφικού,Το Παπάκι

Μια πάπια, μα ποια πάπια…..

Μια παπιά, το παπάκι!!!

Το τμήμα του βρεφικού μαθαίνει το παπάκι κατασκευάζοντας τι άλλο;;

Ένα παπάκι!!!