Το σχολικό έφτασε, μπιπ μπιπ…

Τα προ-προνηπιάκια μας κατασκεύασαν ένα σχολικό! Φυσικά ένα Μάγια Μπίλλυ σχολικό, τι άλλο άλλωστε!