Το σιτάρι στο νηπιαγωγείο

Χειροτεχνία για το σιτάρι, από το τμήμα του νηπιαγωγείου μας.