Το Προ-προνήπιο Αναδασώνει

Τα παιδιά του προ-προνηπίου μας, μαζί με τις δασκάλες τους, μας μαθαίνουν για την αναδάσωση!