Το λιομάζωμα του νηπιαγωγείου

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου μας μαθαίνουν για το μάζεμα της ελιάς!