Το ελεφαντάκι του μεταβρεφικού

Τα παιδιά του μεταβρεφικού μας, μαζί με τις δασκάλες τους, μας έφτιαξαν ένα χαριτωμένο ελεφαντάκι!!!