Τα σαγόνια του Μεταβρεφικού

Τα παιδιά του μεταβρεφικού μας, για την θεματική ενότητα τα ζώα της θάλασσας, κατασκεύασαν μαζί με τις δασκάλες τους, έναν καρχαρία!