Πετάει η ομάδα του μεταβρεφικού

Όλο και πιο ψηλά μας πάει η ομάδα (δασκάλες και μαθητές) του μεταβρεφικού! Χειροτεχνία αερόστατο-παλαμίτσες και καλή απογείωση!