Πατητήρι Μάγια Μπίλλυ

Χαρά και πανηγύρι στο προ-προ του Μάγια Μπίλλυ! Γιορτή του σταφυλιού με μία χειροτεχνία από τα παιδιά και τις δασκάλες τους.