Ο Φθινοπωρούλης του Μεταβρεφικού

Χειροτεχνίες δεν έχουμε μόνο κάθε Παρασκευή, με το θέμα της εβδομάδας.

Έχουμε και τις ομαδικές χειροτεχνίες. Τα παιδιά του μεταβρεφικού μας τμήματος έφτιαξαν, με τη δασκάλα τους, τον φθινοπωρούλη!