Ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης

Η ομάδα του προ-προνηπίου μας μαθαίνει για τη κυκλοφοριακή αγωγή. Με το Σταμάτη σταματάμε, με το Γρηγόρη προχωράμε! Για να δούμε τι θα ανάψει πράσινο η κόκκινο;

#μαγιαμπιλλυ #magiabilly1980_2020 #propronipio #ilioupoli #athens #magiabilly