Ο Σαλιάρης Σαλιγκάρης του Μεταβρεφικού

Τα παιδιά του μεταβρεφικού μας τμήματος, έφτιαξαν ένα σαλιγκάρι με τις δασκάλες τους, για τη γιορτή του φθινοπώρου!