Ομαδική χειροτεχνία προνηπίου

Τα παιδιά του προνηπίου μας, έφτιαξαν μία ομαδική χειροτεχνία με θέμα η γή και οι άλλοι πλανήτες!!!