Με μπλέ ποδιά και τσάντα σχολικιά

Με μπλέ ποδιά και τσάντα σχολικιά, μαγιαμπιλλάκι μαγιαμπιλλάκι, μας τραγουδούν τα παιδιά του προνηπίου με τις δασκάλες τους!

Χειροτεχνία προνηπίου, μία σχολική τσάντα Μάγια Μπίλλυ!