Μαθαίνω να μοιράζομαι απο το Μεταβρεφικό

Τα παιδιά του μεταβρεφικού μας, μαθαίνουν έναν χρυσό κανόνα.

Μαθαίνω να μοιράζομαι…