Μία μαιμού στο μεταβρεφικό τμήμα του Μάγια Μπίλλυ

Τα παιδιά του μεταβρεφικού τμήματος μας, κατασκεύασαν μία μαιμού, κυριολεκτικά με τα χεράκια τους!!