Η οικογένεια του Νηπιαγωγείου

Κάθε τμήμα, κάθε τάξη του Μάγια Μπίλλυ είναι μια ομάδα. Μια μεγάλη οικογένεια. Μαθαίνουμε για την οικογένεια μας στο νηπιαγωγείο. Τα παιδιά έφτιαξαν, το καθένα, την οικογένεια του!

#themagiabillyfamily #magiabilly1980_2020 #40xroniamagiabilly