Η μπανάνα των πρωταθλ(μαθ)ητών

Το μετα-βρεφικό μας τμήμα μαθαίνει για τη μπανάνα και τα οφέλη της!