Απο τη παραγωγή στη κατανάλωση

Στο τμήμα του προ-προνηπίου είχαμε θεματική ενότητα για το σιτάρι.

Τα παιδιά μαζί με τις δασκάλες τους, έφτιαξαν μία ζύμη!

Μη τη ψάχνετε τη φάγαμε…