Ανακυκλώνω στο Προνήπιο

Τα παιδιά του προνηπίου μας, μας μαθαίνουν για την ανακύκλωση, με μία χειροτεχνία. Όχι σκουπίδια στους κάδους ανακύκλωσης!