Ένα Μήλο την Ημέρα…

Τα παιδιά του μεταβρεφικού μας τμήματος, μας μαθαίνουν πως ένα μήλο την ημέρα το γιατρό το κάνει πέρα!