Η μέρα εκείνη δε θα αργήσει…

Γιορτή για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Συμμετέχουν τα τμήματα Προ-προνηπίου, Προνηπίου, Νηπιαγωγείου.