40 χρόνια Μάγια Μπίλλυ

Μάγια Μπίλλυ 1980-2020

Η αρχή του Μάγια Μπίλλυ, η κα Ντίνα με το κο Χρήστο, στο γραφείο του διευθυντή κου Βαγγέλη.

Άγιος Δημήτριος-Ηλιούπολη