Στον ιστό της αράχνης το νηπιαγωγείο

Η μικρή αράχνη με κόπο ανεβαίνει… Το τμήμα του νηπιαγωγείου κατασκεύασε μία αράχνη που υφαίνει τον ιστό της!!!